Prime Esas Kazancın Tespiti Davalarında SGK'ya Başvuru Şartının Tamamlanabilir Dava Şartı Niteliğine Haiz Olduğuna İlişkin Görüşlerimiz

Prime esas kazancın tespiti davalarında SGK'ya başvuru şartı tamamlanabilir bir dava şartıdır.

Yerel mahkemeler malesef ki prime esas kazancın tespiti davalarında çoğu zaman davacı tarafından SGK'ya idari başvuru şartının yerine getirilmediği taktirde açılan davanın kesin dava şartı yokluğundan usulden reddine karar vermektedirler. Hakettiği ücrete tekabül etmeyen bir şekilde SGK primleri yatırılan işçiler işbu ilgili prime esas kazancın tespiti davalarını açtıklarında sırf SGK'ya başvurmamış olmaları sebebiyle davalarının usulden reddine karar verilmekte ve büyük mağduriyetler yaratılmaktadır. Keza, işbu başvuruların pratik olarak sonuca yönelik hiçbir anlamı bulunmamaktadır. 

İş Mahkemeleri Kanunu 4/1.maddesini gerekçe göstererek çoğu yerel mahkeme bu başvuru şartını kesin dava şartı olarak saymaktadır. Aşağıda linkine yer verdiğimiz Hukuk Genel Kurulu dava açılmadan önce kuruma başvuru dava şartını tamamlanabilir dava şartı olarak kabul etmiştir.

Yargıtay   Hukuk Genel Kurulu'nun 20172695 E. 2020587 K. Sayılı kararı: "...Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı sgortalının dava açmadan önce Kuruma başvurusunun olmadığı ve mahkemece, başvurunun bulunmaması sebebiyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Kuruma başvuru şartının 6100 sayılı Kanun'un 115/2. maddesi kapsamında tamamlanabilir dava şartı olarak değerlendirilmesi gerekli iken kesin dava şartı olarak değerlendirilip davanın usulden reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Mahkemece, davacı tarafa 6100 sayılı Kanun'un 115/2. maddesi uyarınca 7036 sayılı Kanun'un 4. maddesindeki düzenleme gereği davaya konu istemi hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmesi ve bu müracaat hakkında anılan yasal düzenleme uyarınca Kurumun ret iradesini gösterir işlem veya eyleminin olduğunun belgelenmesi için kesin süreli ihtarat gönderilmeli, bu süre içerisinde dava şartı eksikliğinin tamamlanmaması hâlinde, dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmeli, Kuruma başvuru şartının tamamlanması hâlinde ise davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmelidir..."

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını gizlilik politikamız çerçevesinde, kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerez politikası için tıklayın